ИНСТИТУТ ИМПУЛЬСНЫХ ПРОЦЕССОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК УКРАИНЫ

 
ПОИСК ПО САЙТУ
  О НАС  ТЕХНОЛОГИИ   ИССЛЕДОВАНИЯ    НОВОЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   НОВОСТИ 
   

Институт импульсных процессов и технологий

 
 

 

Перелік структурних підрозділів ІІПТ НАН України і основні напрями діяльності його тематичних відділів

Назва відділу Основні напрями діяльності

1
Наукові відділи
Відділ електрофізичних досліджень (№20) Завідувач - д.т.н., професор Кускова Наталія Іванівна, т. 58-71-20

Розробка наукоємних методів цілеспрямованої зміни властивостей речовини з метою створення наукових основ перспективних технологій імпульсної обробки матеріалів і конденсованих середовищ

2
Відділ імпульсних процесів перетворювання енергії та керування ними (№25) Завідувач - д.т.н., професор Вовченко Олександр Іванович, т. 58-71-25 Вивчення комплексу фізичних явищ при імпульсних процесах перетворювання енергії і, в першу чергу, при електричному розряді в конденсованих середовищах з метою пошуку та розробки ефективних методів керування ними

3
Відділ імпульсних методів і технологій впливу на рідкі метали і сплави та такі, що кристалізуються (№42) Завідувач - к.ф.-м.н., доцент Цуркін Володимир Миколайович, т. 58-71-42 Розробка наукових основ обробки рідких металів і сплавів та таких, що кристалізуються, імпульсними фізичними полями для забезпечення високих показників їх якості у твердому стані; пошук та розробка ефективних технологічних процесів та обладнання імпульсної обробки рідких металів і сплавів та таких, що кристалізуються

4
Відділ інтенсифікації видобутку корисних копалин (№43) Завідувач - к.ф.-м.н, Швець Іван Софронович, т. 58-71-43 Дослідження та розробка технологій і обладнання в галузі використання електровибуху для більш повного вилучення корисних копалин із надр Землі.

5
Відділ імпульсних електротехнічних систем (№49) Завідувач - к.т.н., доцент Богуславський Леонід Зіновійович, т. 58-71-49 Дослідження та розробка фізичних і технологічних принципів створення високовольтних керованих електротехнічних систем і комплексів для імпульсних технологій.

6
Конструкторсько-технологічні відділи
Відділ імпульсних методів очищення виливків, руйнування неметалевих матеріалів та обробки напружених металоконструкцій (№4) Завідувач - к.т.н., Різун Анатолій Романович, т. 58-71-21


Вивчення процесів впливу імпульсних полів на стан і властивості матеріалів та створення електрогідроімпульсних технологічних процесів і обладнання для очищення виливків, руйнування неметалевих матеріалів, обробки напружених металоконструкцій.

7
Відділ високовольтних імпульсних конденсаторів (№36) Завідувач - Онищенко Лідія Іванівна, т. 58-71-36 Дослідження фізичних та технологічних принципів створення високовольтних імпульсних конденсаторів; пошук і дослідження шляхів підвищення їх питомої енергоємності, ресурсу та надійності.

8
Відділ імпульсної обробки матеріалів тиском (№48) Завідувач - Старков Микола Володимирович, т.58-71-48 Дослідження імпульсної обробки матеріалів тиском з застосуванням електрогідравлічних процесів, розробка технології та обладнання для їх здійснення.
© 2001-2006 Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины